User Tools

Site Tools


lu:legend:eau:einschraenkung_waermepumpe_usage_interne

Méiglechkeet fir flaach geothermesch Buerungen

Geothermesch Buerunge si net erlaabt
Geothermesch Buerunge si genehmegungspflichteg. Déift vun den Buerunge an Auswahl vum Wärmeträgermedium sinn mat der Waasserverwaltung ofzeklären (forages@eau.etat.lu)
Geothermesch Buerunge si genehmegungspflichteg. Auswahl vum Wärmeträgermedium sinn mat der Waasserverwaltung ofzeklären (forages@eau.etat.lu)
Geothermesch Buerunge si genehmegungspflichteg. Déift vun den Buerunge ass mat der Waasserverwaltung ofzeklären (forages@eau.etat.lu)
Geothermesch Buerunge si genehmegungspflichteg. Maximal Déift vun den buerungen ass op 120 Meter limitéiert
Geothermesch Buerunge si genehmegungspflichteg
lu/legend/eau/einschraenkung_waermepumpe_usage_interne.txt · Last modified: 2022/07/06 14:55 by waassergis