User Tools

Site Tools


lu:legend:eau:grundwasserkoerper_2021

Grondwaasserkierper 2021

Ieweschte Lias [Kloftgrondwaasserleeder, Sand- a Kalleksteen]
Mëttlere Lias [Kloftgrondwaasserleeder, Sand- a Kalleksteen]
Ënneschte Lias [Kloftgrondwaasserleeder, Sand- a Kalleksteen]
Trias - Osten [Kloftgrondwaasserleeder, Sand- a Kalleksteen]
Trias - Norden [Kloftgrondwaasserleeder, Sand- a Kalleksteen]
Devon [Kloftgrondwaasserleeder, Schiefer a Quartzit]

https://eau.gouvernement.lu/fr/administration/directives/Directive-cadre-sur-leau/3e-cycle-(2021-2027).html

lu/legend/eau/grundwasserkoerper_2021.txt · Last modified: 2021/10/26 06:30 by waassergis