User Tools

Site Tools


lu:legend:eau:messstationen_grundwasser_-_nitratrichtlinie

Nitratkonzentratiounen Grondwaasser

Statioun net gemooss
0.00 - 24.99 mg/l
25.00 - 39.99 mg/l
40.00 - 50.00 mg/l
>50.00 mg/l
lu/legend/eau/messstationen_grundwasser_-_nitratrichtlinie.txt · Last modified: 2017/04/04 18:44 (external edit)