User Tools

Site Tools


lu:legend:eau:typologie_oberflaechengewasser_2009

Typologie Uewerflächegewässer 2009 (LAWA)

Typ 5Silikatesch Baachen aus dem Mëttelgebierg mat graffem Material
Typ 6Karbonatesch Baachen aus dem Mëttelgebierg mat rengem Material
Typ 7Karbonatesch Baachen aus dem Mëttelgebierg mat graffem Material
Typ 9Silikatesch Flëss aus dem Mëttelgebierg mat rengem bis graffem Material
Typ 9.1Karbonatesch Flëss aus dem Mëttelgebierg mat rengem bis graffem Material
Typ 9.2Grouss Flëss aus dem Mëttelgebierg
lu/legend/eau/typologie_oberflaechengewasser_2009.txt · Last modified: 2018/07/18 13:51 (external edit)