User Tools

Site Tools


lu:legend:eau:hydromorphologischer_zustand_2009

Hydromorphologeschen Zoustand 2009

ganz gutt
gutt
mëttelméisseg
onbefriddegend
schlecht
lu/legend/eau/hydromorphologischer_zustand_2009.txt · Last modified: 2017/04/04 13:29 (external edit)